صفحه اصلی 


اسامی و شماره تماس رابطان محترم سامانه تصمیم در سازمان مرکزی جهت ارائه توضیحات
اسامی و شماره تماس رابطان محترم سامانه تصمیم در سازمان مرکزی جهت ارائه توضیحات
به منظور ارائه توضیحات تخصصی در خصوص شاخصهای ارجاعی حوزه تخصصی به واحدهای صفی
 ١٢:٢١ - 1395/05/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدیدمهلت ثبت شاخصهای عملکردی سال 1394 تا 22 مرداد ماه 95 به درخواست واحدها
تمدیدمهلت ثبت شاخصهای عملکردی سال 1394 تا 22 مرداد ماه 95 به درخواست واحدها در سامانه تصمیم
باسمه تعالی با احترام و تبریک دهه کرامت محضر رابطان و نمایندگان محترم به استحضار میرساند نظر به درخواستهای مکرر واحدهای مختلف؛مهلت ثبت شاخصهای عملکردی سال 1394 تا 22 مرداد ماه 95 تمدید گردید. بدیهیست مهلت یاد شده به عنوان مهلت نهایی بوده و قابل تمدید نبوده و مقتضی است به منظور اتمام فرآیند نسبت به ثبت، تایید و ارسال شاخصها اقدام گردد و از نهایی شدن فرآیند اطمینان حاصل فرمایید. با امتنان و ادب
 ١٢:٥٨ - 1395/05/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی سامانه سمتا در بخش تشکل های فرهنگی و عدم نیاز به ثبت اطلاعات تشکل ها در سامانه تصمیم
راه اندازی سامانه سمتا در بخش تشکل های فرهنگی
راه اندازی سامانه سمتا در بخش تشکل های فرهنگی و عدم نیاز به ثبت اطلاعات تشکل ها در سامانه تصمیم
 ٢٣:٠٠ - 1394/10/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
رصد و پیگیری سیر مراحل تایید اطّلاعات ثبت شده توسط کاربران ثبّات اطلاعات در سامانه تا مرحله نهایی تایید توسط مدیر مافوق
رصد و پیگیری تایید اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط ثبّاتان اطلاعاتی
از آنجا که بهره برداری از اطلاعات در مراجع مختلف سازمانی مستلزم تایید نهایی اطلاعات توسط مدیران مافوق و سیر مراحل تایید میباشد مقتضی است کاربران محترم نسبت به رهگیری تایید نهایی اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام مقتضی را مبذول دارند.
 ٠٩:١٤ - 1394/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
**اطلاعیه******* اطلاعیه مهم****** اطلاعیه مهم********* اطلاعیه*******
اطّلاعیه مهم؛قابل توجّه کاربران و رابطان محترم سامانه تصمیم در خصوص زمانبندی تکمیل اطلاعات
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرامی در این ماه سراسر نور و معنویت؛ به استحضار می‌رساند، با هدف به روز بودن اطّلاعات ثبت شده در سامانه تصمیم(کاهش فاصله زمانی اقدام تا ثبت اطّلاعات در سامانه)، تغییر اساسی و راهبردی در سامانه صورت گرفته است که به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام مقتضی توسط کاربران محترم سامانه تقدیم حضور می‌گردد.
 ١٤:١١ - 1394/04/01 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

سامانه ها


لینک ها